2021.07.09 - Oferta pracy
Lekarz weterynarii
Miejsce pracy; Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Chodeczek
Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę
Wymagania:,
 • posiadane prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie wiedzy i umiejętności praktycznychw leczeniu bydła
 • posiadanie wiedry i umiejętności praktycznychw leczeniu trzody chlewnej
 • posiadanie aparafury i sprzętu do niezbędnego pełnienia podstaworyej opieki weterynaryjnej
Podstawowy Zakres obowiqzków:
 • kompleksowa opieka weterynaryjna nad stadem bydła mlecznego oraz mięsnego
 • kompleksowa opielcjWeterynaryjna nad stadem trzody chlewnej
 • monitoring stanu zdrowotności zwierząt
 • badanie i diagnozowanie stanu zdrowia zwierząt
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej
 • doradźwo w zakresie profilaktyki zwierząt
 • nadzór nad rozrodem i inseminacją
 • współpraca z kadrą zootechnicmą Spółki oraz Wojewódzkim i Powiatowym Lekarzem Weterynarii
CV prosimy przesłać na adres biuro@ohzz.chodeczek.pl lub na adres : Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. Chodeczek 20, 87-860 Chodecz.
Wszelkich informacji udzielimy pod numerem telefonu: 607-217-144

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry