O nas

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku działa jako jednoosobowa spółka ANR od roku 1995.

Od lipca 2017 roku firmą kieruje Pan Sebastian Filipek - Kaźmierczak

Chodeczek jest położony na południowo - wschodnim skraju woj. kujawsko - pomorskiego. Przedsiębiorstwo jest zlokalizowane w trzech gminach: Chodecz, Lubień Kujawski i Choceń, ukierunkowane na hodowlę i chów zwierząt, intensywną produkcję roślinną oraz przetwórstwo rolne. Dodatkowojest prowadzona działalność handlowa oraz świadczeniu usług rolniczych.
 


Produkcja roślinna odbywa się na obszarze 1978 ha w ZR Chodeczek i ZR Kamienna - jest podporządkowana w zacznym stopniu rozwiniętej produkcji zwięrzęcej.

Około 70% powierzchni zasiewów zajmują rośłiny zbożowe z przewagą kukurydzy i pszenicy.

W przedsiębiorstwie uprawiane są także rośłiny przemysłowe z przeznaczeniem na sprzedaż: rzepak stanowiący ok. 15% i buraki cukrowe - 10% powierzchni upraw.


 

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry